91BDUniversal-Line Bulldozer-HPC-Fräser Z4 ZR rechtsdrall - rechtsschneidend

 

Bestellnr. D1 D2 L1 L2 L3 ER F Preis Kaufen
91BD02234060
91BD033340100
91BDL033360180
91BDXL033375250
91BD044440110
91BDXL044475320
91BDXL0555100380
91BD055550130
91BDL055562250
91BD066650160
91BDL066670300
91BDXL0666100400
91BD088863190
91BD08108863190
91BDL088879350
91BDXL0888100450
91BD10101072220
91BDL10101089400
91BDXL101010120500
91BD12121283260
91BDXL121212150600
91BDL161616125580
91BD16161692320
91BDXL161616150750
91BD202020104380
91BDL202020125600
91BDXL202020150750
Bestellnr. B D1 D2 L1 L2 L3 ER F Preis Kaufen
91BD02-TLXTLX234060
91BD03-TLXTLX3340100
91BDL03-TLXTLX3360180
91BDXL03-TLXTLX3375250
91BD04-TLXTLX4440110
91BDL04-TLXTLX4460200
91BDXL04-TLXTLX4475320
91BD05-TLXTLX5550130
91BDL05-TLXTLX5562250
91BDXL05-TLXTLX55100380
91BD06-TLXTLX6650160
91BDL06-TLXTLX6670300
91BDXL06-TLXTLX66100400
91BD08-TLXTLX8863190
91BDL08-TLXTLX8879350
91BDXL08-TLXTLX88100450
91BD10-TLXTLX101072220
91BDL10-TLXTLX101089400
91BDXL10-TLXTLX1010120500
91BD12-TLXTLX121283260
91BDL12-TLXTLX1212100500
91BDXL12-TLXTLX1212150600
91BD16-TLXTLX161692320
91BDL16-TLXTLX1616125580
91BDXL16-TLXTLX1616150750
91BD20-TLXTLX2020104380
91BDL20-TLXTLX2020125600
91BDXL20-TLXTLX2020150750

Geeignet für Werkstoffe

PE, PON, PA, CFK-thermoplast

Alle Preisangaben zzgl. MwSt.

(0)